PESTOVANIE

Poľnohospodárska farma je rodinný podnik špecializujúci sa na pestovaní sladkej kukurice.

Všetko svoje úsilie venujeme na neustále zlepšovanie kvality svojich výrobkov, s osobitným zreteľom na ich zdravotnú bezpečnosť, prostredníctvom komplexnej účasti zamestnancov pôsobiacich na všetkých úrovniach.

Świeża kukurydza
Świeża kukurydza

Zamestnanci poznajú politiku kvality Spoločnosti a sú školení a poučovaní v oblasti bezpečnosti potravín. Pravidelne zvyšuje sa povedomie zamestnancov o kvalite a zdraviu.

Všetci sme zapojení do výroby produktov na uspokojenie spotrebiteľov a do úspešného rozvoja spolupráce so zákazníkmi a dodávateľmi.

Snažíme sa získať vyššiu a vyššiu kvalitu výrobkov k spokojnosti ich konzumentov a pre vlastné uspokojenie.

Naším cieľom je neustále splňovať požiadavky zákazníkov a predvídanie ich očakávaní.

Zaväzujeme sa dodržiavať v rámci našej činností zásad Správnej poľnohospodárskej praxe (GAP).

Správnej hygienickej praxe (GHP), Dobrej výrobnej praxe (GMP) a požiadavkám systému Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a v štandarde GLOBALG.A.P.

Najlepsza kukurydza cukrowa

V rámci politiky kvality dodržiavané sú právne predpisy ako aj požiadavky uvedené v systémovej dokumentácie spoločnosti. Aby sa určilo efektívnosť zavedeného systému GLOBALGAP, vykonávané sú pravideľné kontroly spoločnosti.

Realizácia politiky kvality pomáha pri zvyšovaní počtu zákazníkov v tuzemsku a zahraničí a tiež podporuje spoluprácu s kvalifikovanými dodávateľmi.