CERTIFIKÁTY

V záujme o bezpečnosť potravín a splnenie požiadavok zákona ako aj očakávaní zákazníkov zaviedli sme a rozvíjame systém GlobalGAP a HACCP pre činnosti vykonávané po zbierce (blanšírovanie, zmrazenie, balenie, doprava).

Akékoľvek činnosti od prípravy pôdy a siatia sú starostlivo sledované a registrované.

Výrobky sú testované na ťažké kovy a zvyšky pesticídov.

Poskytujeme vysledovateľnosť naším výrobkom.

V našom podnikaní berieme si tiež do úvahy aspekty vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie.

Činnosti odovzdania výrobkov pre zásielku strážime osobne. O všetkých zásadách sú naší zamestnanci informovaní (aj sezónní).

Kukurydza cukrowa certyfikat
Kukurydza cukrowa certyfikat