AUGINIMAS

Žemės ūkio valda, tai šeimos verslas, kuris specializuojasi valgomų (saldžių) kukurūzų auginime ir paruošimu tiekti rinkai.

Visas savo pastangas skiriame nuolatiniam savo produktų kokybės gerinimui, atsižvelgdami į jų sveikatos saugumą, kuriuo užsiima darbuotojai visuose lygmenyse.

Świeża kukurydza
Świeża kukurydza

Darbuotojai žino Įmonės kokybės politiką bei Įmonė apmoko ir instruktuoja juos maisto saugumo srityje. Reguliariai yra keliamas darbuotojų kokybės ir sveikatos sąmoningumas.

Visi aktyviai dalyvaujame gaminant produktus, kurie tenkina vartotojų poreikius bei sėkmingą bendradarbiavimo su klientais ir tiekėjais plėtimą.

Siekiame kuo aukštesnės produktų kokybės, kuriais galėtų džiaugtis jų pirkėjai bei mes patys.

Mes visą laiką siekiame patenkinti klientų poreikius bei numatyti jų lūkesčius.

Esame įsipareigoję savo veikloje laikytis Geros žemės ūkio praktikos (GAP) nuostatų.

Geros higienos praktikos (GHP), Geros gamybos praktikos (GMP) bei reikalavimų numatytų Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų (ACCP) sistemoje ir GLOBALG.A.P. standarte.

Najlepsza kukurydza cukrowa

Kokybės politikoje laikomės teisinių normų bei reikalavimų numatytų įmonės sistemos dokumentacijoje. Norint įvertinti GLOBALGAP įdiegtos sistemos efektyvumą reguliariai yra atliekama vidinė ūkio kontrolė.

Kokybės politikos įgyvendinimas padeda padidinti klientų skaičių šalyje ir užsienyje, taip pat padeda bendradarbiauti su kvalifikuotais tiekėjais.