PĚSTOVÁNÍ

Zemědělský podnik je rodinná firma základající se na pěstování a konfekci kukuřice (sladké).

Veškeré své úsilí věnujeme neustálému zlepšování kvality svých výrobků, se zvláštním zřetelem k jejich zdravotní bezpečnosti, prostřednictvím komplexního zapojení zaměstnanců na všech úrovních.

Świeża kukurydza
Świeża kukurydza

Zaměstnanci znají politiku jakosti Společnosti a jsou vyškoleni a poučeni v oblasti bezpečnosti potravin. Pravidelně se zvyšuje povědomí zaměstnanců o kvalitě a zdraví.

Všichni jsme zapojení do výroby výrobků podle potřeb spotřebitelů a do úspěšného rozvoji spolupráce se zákazníky a dodavateli.

Snažíme se získat vyšší a vyšší kvalitu výrobků ke spokojenosti svých zákazníků a pro vlastní spokojenost.

Naším cílem je řešení požadavků zákazníků a předvídání jejich očekávání.

Zavazujeme se dodržovat v rámci našeho podnikání zásady Správné zemědělské praxe (GAP).

Správné hygienické praxe (GHP), Správné výrobní praxe (GMP) a požadavků v systému Analýzy rizika a Kritických kontrolních bodů (HACCP) a v standardu GLOBALG.A.P.

Najlepsza kukurydza cukrowa

V rámci politiky kvality jsou dodržovány právní předpisy, jakož i požadavky uvedené v systémové dokumentaci společnosti. K určení účinnosti zavedeného systému GLOBALGAP, provádíme pravidelné vnitřní kontroly společností.

Realizace politiky kvality pomáhá při zvyšovaní počtu zákazníků v tuzemsku a zahraničí, a také podporuje spolupráci s kvalifikovanými dodavateli.